Veiligheid

Hoogtewerkers hanteert oplossingen voor valbeveiliging en werkpositionering door middel van industriële touwtechnieken. Onze werkzaamheden vinden plaats conform geldende industriële normen en volgens de meest recente Rope Access methodieken.

Rope Access technieken zijn wereldwijd een van de meest veilige werkmethoden voor werkzaamheden op hoogte en op moeilijk bereikbare locaties. Deze technieken worden al decennialang toegepast in diverse sectoren.

Veiligheid waarborgen

Om de veiligheid naar alle betrokken partijen te garanderen worden de werkzaamheden strikt gepland en gemanaged in termen van kwaliteit en veiligheid.

We waarborgen de veiligheid van mens en milieu door middel van de volgende acties:

  • Taak Risico Analyse (TRA) opstellen en naleven.
  • Opzetten van een Veiligheid, Gezondheid en Milieu plan (VGM-plan).
  • Toolbox-meeting voorafgaande aan de werkzaamheden.
  • Werken met goedgekeurd (klim-) materiaal.

Geef een reactie